Kutsal Kitabın içeriği nedir? - Sorular
Ana Sayfa » Sorular » Kutsal Kitabın içeriği nedir?

Kutsal Kitabın içeriği nedir?

print
email
En son güncelleme 14 Ocak 2013, 12:35 İleten: timoteus
Kutsal Kitabın içeriği nedir?

Kutsal Kitabın içeriği nedir?

Kutsal Kitap’ın içeriği

Kutsal Kitap iki ana bölümdür.

a. Eski Antlaşma (Ahit) — İsa Mesih’in ilk gelişine dek.

b. Yeni Antlaşma (Ahit) — İsa Mesih’in ilk gelişinden sonra.

Eski Antlaşma’nın Yeni Antlaşma için bir açıklaması: Yeremya 31:31-32

Yeni Antlaşma’nın Eski Antlaşma için bir açıklaması: 2.Korintliler 3:14
 


a. Eski Antlaşma:

Elimizdeki Kutsal Kitap’ta şu sıralamayı görebiliriz:

Tarihi Yazılar Yaratılış – Ester

Şiir yazıları (zaman zaman öğreti diye adlandırılır) Eyüp – Neşideler Neşidesi

Peygamberlik yazıları (parçaları, derlemeleri) Yeşaya – Malaki

Buna göre Eski Antlaşma 39 yazıdan (parçadan) oluşur.

İbranice Eski Antlaşma’da sadece 24 yazı vardır. 1. ve 2. Samuel; 1. ve 2. Krallar; 1. ve 2. Tarihler; Ezra ve Nehemya ve son olarak 12 “küçük” Peygamberlik yazısı
(Hoşea – Malaki) sadece birer kitap oluştururlar. Ona göre İbranice’de Eski
Antlaşma şöyle sıralanır:

Tora (Pentatefk) Yasa: Yaradılış (Tekvin) Mısırdan Çıkış

Nebiim Peygamberler:

4 öndeki: Yeşu Hakimler

Samuel Krallar

4 ilerideki: Yeşaya Yeremya

Hezekiel 12 ‘küçük’ Peygamber yazısı

Ketubim Yazılar: Mezmurlar Süleyman’ın Özdeyişleri

Eyüp Neşideler Neşidesi

Rut Yeremya’nın Mersiyeleri

Vaiz Ester

Daniel Ezra / Nehemya

Tarihler

Yahudiler arasında bilinen bu sıralamayı Kutsal Kitap’da da bulabiliriz:

Yeşu 1:8 Yasa (Şeriat)— Musa’ya esinlenen ilk beş yazı.

Matta 5:17 Kutsal Yasa ve Peygamberler.

Luka 24:27 Musa, Peygamberler ve Kutsal Yazılar. (Eski Antlaşma’nın tümü)

Luka 24:44 Musa’nın yasası, Peygamberlerin Yazıları, Mezmurlar.

b. Yeni Antlaşma: 27 parçadan oluşur. Farklı mezheplerde veya farklı çevirilerde farklı bir sıralama yer alabiliyor. (Örneğin Almanca dilinde Luther çevirisi diğer
tercümeden farklı bir sıralamaya dikkat çeker. Bulgaristan’da kullanılan İncil’in
içeriği sırası da bizimkinden farklıdır. Ancak sayılan bu örneklerde elimizdeki
İncil arasında hiç bir fark yok. Sadece bazı yerlerinde yazıların sırası
değişiktir.)

Elimizdeki İncil’in sıralaması 1227 yılına Langton isminde Canterbury Başpiskopos’una atfediliyor.

Ayetlerin numaraları 1551 senesinde R. Stefanus isminde bir matbaacı tarafından yapılmış.
 

Yazı 6480 kez okundu

Kimler çevrimiçi

8 konuk ve 8 kullanıcı çevrimiçi.

Giriş

Aşağıdaki sağlayıcılardan birindeki mevcut hesabınızla giriş yapın.

gmail twitter openid
Bodrum Lutuf Kilisesi Rss Feeds Yukarı git