Yahve Yire - Kilise Vaazları
Ana Sayfa » Kilise Vaazları » Yahve Yire

Yahve Yire

print
email
Ocak 20 2013, Paz, 16:36 İleten: timoteus

ahve Yire, 'Rab sağlar ' anlamına gelir. Bu ismi Kutsal Kitap’ta Yaratılış 22.bölüm 14.ayette görüyoruz.

Yahve Yire

Vaaz tarihi: 4 Aralık 2011

Ayetler: Yaratılış 22:1-18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    Yahve Yire, 'Rab sağlar ' anlamına gelir. Bu ismi Kutsal Kitap’ta Yaratılış 22.bölüm 14.ayette görüyoruz. 

    Tanrı İbrahim'i denedi. İbrahim'den biricik oğlu İshak'ı kurban etmesini istedi. 

    Yaratılış 22:1-2 “Daha sonra Tanrı İbrahim’i denedi. “İbrahim!” diye seslendi. İbrahim, “Buradayım!” dedi. Tanrı, “İshak’ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moriya bölgesine git” dedi, “Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun.”

    İbrahim ile eşi Sara’nın çocukları olmuyordu. İbrahim çok yaşlıydı. Karısı Sara kısırdı. Çok umutsuz bir durumdaydılar. Ama Tanrı umutsuzluklarının arasında İbrahim’e bir vaatte bulundu. Tanrı onlara bir çocuk, bir vaat oğlu verecekti! Tanrı’nın söz verdiği gibi İbrahim’in soyu oğlu İshak ile devam edecekti. Tanrı verdiği sözü yerine getirdi ve onlara bir oğul verdi! Tanrımız vaatlerini her zaman yerine getirir!

    Çocuğun adını İshak koydular. İshak ‘Güler’ anlamına gelir (Yaratılış 21:3). Tanrı, İbrahim ve Sara’nın yüzlerini güldürdü! Tanrı bize verdiği vaatlerini yerine getirerek bizim de yüzümüzü güldürüyor ve güldürecek! 

    İbrahim Tanrı’ya boyun eğdi. Tanrı’nın buyruğunu yerine getirmek için oğlu İshak’ı kurban etmek üzere götürdü. 

    “Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı.” Yaratılış 22:10

    Tam o anda Rab’bin meleği göklerden İbrahim’e seslendi:

    “İbrahim, İbrahim!” diye seslendi. İbrahim, “İşte buradayım!” diye karşılık verdi. Melek, “Çocuğa dokunma” dedi, “Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı’dan korktuğunu anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin.”  Yaratılış 22:11-12

    Tanrı İbrahim’e oğlu İshak’ın yerine kurban etmesi için bir koç sağladı. İbrahim oğlunun yerine Tanrı’nın sağladığı bu koçu yakmalık sunu olarak sundu. 

    İbrahim Tanrı için oğlunu sunmak istedi. Buna razı oldu. Tanrı da yüzlerce yıl sonra Kendi Oğlu’nu bizim için sundu. 

    İbrahim’in oğlu yerine bir koç sağlandı. Bizim yerimize ise Tanrı, Oğlu İsa Mesih’i sağladı. Öyle ki bizler yaşama, hem de bol yaşama sahip olabilelim. 

    Tanrı bizi çok seviyor. Bizim için biricik Oğlu’nu verdi. Bizi günaha kölelikten kurtardı ve bize sonsuz yaşam sağladı. O sonsuz yaşam sağlayan Rab’dir!

    “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” Yuhanna 3:16

    İbrahim Tanrı’ya itaat etti ve Tanrı onu kutsadı: “RAB’bin meleği göklerden İbrahim’e ikinci kez seslendi: “RAB diyor ki, kendi üzerime ant içiyorum. Bunu yaptığın için, biricik oğlunu esirgemediğin için seni fazlasıyla kutsayacağım; soyunu göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinecek. Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin.” (Yaratılış 22:15-18). Biz de Tanrı’ya itaat ettiğimiz de Tanrı bizi de kutsar.

    Neye ihtiyacınız var? Kimse sizi anlamıyor mu? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Mutlu değil misiniz? Her ne yaşıyorsanız Rab’be bunun için dua edin. Rab sizin her ihtiyacınızla ilgilenir. O size özlem duyduğunuz mutluluğu, esenliği sağlar.

    Maddi ihtiyaçlarınız mı var? Nasıl yapabileceğinizi bilmiyor musunuz? O’ndan isteyin, size verilecek. 

    “Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır.” Matta 7:7-8

    Hasta mısınız? Şifaya mı ihtiyacınız var? Rab’den size şifa vermesini dileyin.

    Günahlarınızın bağışına mı ihtiyacımız var? O’ndan sizi bağışlamasını dileyin. O günahlarımızın bağışını sağlayandır! O Yahve Yire’dir!

    “Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.” 1.Yuhanna 1:8-9

    Kardeşlerim, Rabbimiz sağlayan Rab’dir. 

    “Tanrı’nın önünde güvenimiz şu ki, O’nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir.” 1.Yuhanna 5:14

    Öyleyse kardeşlerim, her ne dilersek imanla isteyelim. O’nun biz daha O’ndan istemeden her ihtiyacımızı bildiğini ve istediğimizde de isteğine uygun olarak bize sağlayacağından emin olalım.

    “Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O’ndan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.” 1.Yuhanna 5:15

    Her ihtiyacımızı sağlayan Rabbimiz’e sonsuzlarca şükürler olsun! O her ihtiyacımızı her zaman sağlasın ve bizi her zaman her yönden korusun ve bereketlesin. Amin!
 

Yazı 4622 kez okundu
İmmanuel
Önceki yazı
İmmanuel

Kimler çevrimiçi

46 konuk ve 46 kullanıcı çevrimiçi.

Giriş

Aşağıdaki sağlayıcılardan birindeki mevcut hesabınızla giriş yapın.

gmail twitter openid
Bodrum Lutuf Kilisesi Rss Feeds Yukarı git