Tanrı’yı nasıl hoşnut edebilirsiniz? - Kilise Vaazları
Ana Sayfa » Kilise Vaazları » Tanrı’yı nasıl hoşnut edebilirsiniz?

Tanrı’yı nasıl hoşnut edebilirsiniz?

print
email
En son güncelleme 17 Şubat 2013, 20:32 İleten: timoteus

Sevdiğiniz bir kişiyi nasıl hoşnut edebileceğinizi her zaman olmasa da bazen bilebilirsiniz.

Tanrı’yı nasıl hoşnut edebilirsiniz?

Ayetler: 1.Selanikliler 4:1-8 

Vaazın tarihi: 18 Kasım 2012

    İnsanları nasıl hoşnut edebilirsiniz? Sevdiğiniz bir kişiyi nasıl hoşnut edebileceğinizi her zaman olmasa da bazen bilebilirsiniz. O kişiyi tanıdıkça nelerden hoşlandığını, nelerden hoşlanmadığını bilirsiniz. Onu mutlu etmek için yapabileceklerinizi bilirsiniz. Aynı zamanda nelere kızdığını bilirsiniz ve bunları mümkün olduğunca yapmamaya çalışırsınız. 

    İnsanları nasıl hoşnut edebileceğimizi bilebiliriz de acaba hiç düşündünüz mü Tanrı’yı nasıl hoşnut edebiliriz? 

    İbadet ederek mi?

    Kutsal Kitap’ı okuyarak mı?

    Dua ederek mi?

    İyilik yaparak mı? 

    1.Selanikliler 4:1 ayetlerinde Pavlus şöyle yazıyor: “Kardeşler, nasıl yaşamanız, Tanrı’yı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Nitekim öyle yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için Rab İsa adına size rica ediyor, yalvarıyoruz.”

    Selanik’teki kardeşler Tanrı’yı nasıl hoşnut edebileklerini Pavlus’tan öğrenmişlerdi. Bugün biz de Rabbimizi nasıl hoşnut edebileceğimizi öğreneceğiz. 

    Koloseliler 1:10’da Pavlus “Rab’be yaraşır biçimde yaşamanız, O’nu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı’yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz” demişti. 

    Tanrı’yı tanımazsak O’nu nasıl hoşnut edebileceğimizi de bilemeyiz. Tanımadığınız birinin nelerden hoşlandığını bilebilir misiniz? Tanımak için beraber zaman geçirmek gerekir. Eğer Tanrı’yla zaman geçirmezseniz Tanrı’yı yeterince tanıyamazsınız. Rab’bin Sözlerini okursanız, çalışırsanız O’nu tanıyabilirsiniz. Dua aracılığıyla da Rab’le zaman geçirebilirsiniz. Dua ettikten sonra Rab’bin size konuşması için sessizce bekleyebilirsiniz. O’nu tanıdıkça O’nu nasıl hoşnut edebileceğinizi daha çok bileceksiniz.

    1.Petrus 2:12 bize bazı pratik öneriler sunuyor: “İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki, kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler de, iyi işlerinizi görerek Tanrı’yı, kendilerine yaklaştığı gün yüceltsinler.” 

    Eğer Tanrımız olan Rab’bi tüm yüreğimizle, canımızla ve gücümüzle seversek Tanrı’yı hoşnut edebiliriz. Ve komşumuzu da kendimiz gibi seversek O’nu hoşnut edebiliriz. Komşumuz kim? Etrafında yaşadığımız insanlar değil mi? Onların önünde Rab İsa’ya yakışır bir şekilde yaşıyor muyuz? Böyle yapıyorsak bu Tanrı’yı hoşnut eder. Komşularımızla her zaman iyi bir şekilde geçinebiliyor muyuz? Bu bazen çok zor oluyor değil mi? Ne kadar zor olursa olsun iyi davranmaktan vazgeçmeyelim. Sabırlı olmaya devam edelim. Biz de bir fark olduğunu görmelerine izin verelim.

    Selanikte’kiler İsa İnanlıları olarak nasıl yaşamaları gerektiğini ve Tanrı’yı nasıl hoşnut edebileceklerini öğrenmişlerdi ama bu konuda daha da ilerlemeye ihtiyaçları vardı. Sizin de benim de bu konuda ilerlemeye ihtiyacımız var. 

    Pavlus onlara ilettiği buyrukları kendi yetkisiyle değil ama Rab İsa’nın yetkisiyle iletmişti. 

    1.Selanikliler 4:2 “Rab İsa’nın yetkisiyle size hangi buyrukları ilettiğimizi biliyorsunuz.”

    Pavlus kime inandığını ve kimden yetki aldığını biliyordu. İyi bir hizmetkar olarak kendini ön plana çıkartmak yerine her zaman Rab’bi hoşnut etmeye çalıştı. Bir elçi olmasına rağmen kendi yetkisiyle değil ama Rab’bin yetkisiyle hareket etti. 

    Peki Tanrı’nın isteği nedir? Tanrı bizden ne istiyor?  

    1.Selanikliler 4:3-6 “Tanrı’nın isteği şudur: Kutsal olmanız, fuhuştan kaçınmanız, her birinizin, Tanrı’yı tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusuyla değil, kutsallık ve saygınlıkla kendine bir eş alması ve bu konuda haksızlık edip kardeşini aldatmamasıdır. Daha önce de size söylediğimiz, sizi uyardığımız gibi, Rab bütün bu suçlardan ötürü insanları cezalandıracaktır.”

    Tanrı’nın isteği kutsal olmamızdır:  

    İsa Mesih Yuhanna 17:19’da şöyle dedi: “Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum.”

    İsa Mesih Kendisini bizim uğrumuza neden adadı? Neden yerimize kurban oldu? Bizi günahlarımızdan kurtarmak için değil mi? Bize sonsuz yaşam verdi ama başka bir şey vermedi mi? Aynı zamanda bizi gerçekle de kutsal kıldı. Ruhsal gözlerimizi açarak gerçeği görmemizi sağladı. Bize Kutsal Ruhu’nu vererek yüreklerimize iman verdi. Rab’bin bizim için olan amacı kutsal olmamız. Kutsal kılınmak için Kutsal Ruh aracılığıyla seçildik. Tanrı kutsaldır ve bizim de kutsal olmamız gerekiyor. Yani, Tanrı nasıl günahtan ayrı duruyorsa bizim de günahtan uzak durmamız gerekiyor. Kutsal hayatlar yaşadığımızda bu Tanrı’yı hoşnut edecek.

    Tanrı’nın isteği fuhuştan kaçınmamızdır:

    1.Korintliler 6:15 “Bedenlerinizin Mesih’in üyeleri olduğunu bilmiyor musunuz? Mesih’in üyelerini alıp bir fahişenin üyeleri mi yapayım? Asla!” diyor. 

    Fuhuştan kaçınmak, hem bedensel olarak hem de düşüncelerimizde temiz olmamızdır. İsa Mesih’e iman edenler olarak her türlü ahlaksızlıktan uzak durmalıyız. Bizi günaha düşürebilecek ortamlarda bulunmamalıyız. Düşüncelerimizi kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Unutmayın, günah ilk yüreklerimizde başlar ve sonra da düşüncelerimizde olgunlaşır. 

    Tanrı’nın isteği hiçbir konuda kardeşlerimize haksızlık etmememiz, aldatmamamızdır:

    Ne yazık ki bazen kendi kardeşlerimiz bile bize haksızlık yapıyorlar değil mi? Bazıları maddi kazanç uğruna yapmamaları gereken şeyi yapıyor. Bazıları yalan söylüyor. Bazıları bir söz veriyor ama daha sonra kendi çıkarı uğruna verdiği sözü tutmuyor. Bunu yapmakla Tanrı’nın öfkesini uyandırıyorlar. Kendileri için canını veren Rab’bi üzüyorlar. Kutsal Ruh’u kederlendiriyorlar. Sonra hayatlarında bereket olmuyor. Bu sefer de ‘Neden hayatımda bereket yok? Neden her şey ters gidiyor?’ diye soruyorlar. Tanrı sizden hoşnut olmazsa sizi bereketler mi? Size gittiğiniz kötü yolda yardımcı olur mu? Kendi kardeşlerinize bile zarar verirseniz Tanrı size kızmaz mı? Bu yüzden kardeşlerim hiç kimseye haksızlık etmeyin. Nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bir gün Tanrı herkese yaptıklarının karşılığını verecek.

    Pavlus 1.Selanikliler 4:7’de: “Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlığa değil, kutsal bir yaşam sürmeye çağırdı” diyor. Tanrı’nın sizden ne istediğini şimdi biliyorsunuz. Çağrısı çok basit. Günahtan uzak dur, kutsal bir yaşam yaşa. Şimdi seçim sizde. Ya Tanrı’nın dediğini yapacaksınız ya da kendi bildiğiniz gibi yaşayacaksınız. Eğer Tanrı’nın değil de kendi arzularınızın peşinden giderseniz sonuçları sizin için hiç iyi olmayacak. Çünkü siz size Kutsal Ruhu’nu vermiş olan Tanrı’yı reddetmiş olacaksınız.

    1.Selanikliler 4:8 “Dolayısıyla bu çağrıyı reddeden kişi insanı değil, size Kutsal Ruhu’nu veren Tanrı’yı reddetmiş olur” diyor.

    Tanrı’yı reddetmek mi istiyorsunuz? Yoksa O’nun yollarından gitmek mi?  

    1.Yuhanna 3:24 “Tanrı’nın buyruklarını yerine getiren Tanrı’da yaşar, Tanrı da o kişide yaşar. İçimizde yaşadığını bize verdiği Ruh sayesinde biliriz” diyor.

    Ben Tanrı’nın ardından gitmek istiyorum, ya sen? Ben Tanrı’yı hoşnut etmek istiyorum, ya sen? Bugün Rab’bin ardından gitmeye karar verelim. Bugün O’nu nasıl hoşnut edebileceğimizi düşünelim. Bugün daha da kutsal bir yaşam yaşamaya karar verelim ve bu kararlarımızı uygulayalım. Rab hepimize kutsallık yolunda yardım etsin. Amin!
 

Yazı 4087 kez okundu
Müjdeyi paylaş
Önceki yazı
Müjdeyi paylaş
Çağrımız
Sonraki yazı
Çağrımız

Kimler çevrimiçi

49 konuk ve 49 kullanıcı çevrimiçi.

Giriş

Aşağıdaki sağlayıcılardan birindeki mevcut hesabınızla giriş yapın.

gmail twitter openid
Bodrum Lutuf Kilisesi Rss Feeds Yukarı git