Sevincini asla kaybetme! - Kilise Vaazları
Ana Sayfa » Kilise Vaazları » Sevincini asla kaybetme!

Sevincini asla kaybetme!

print
email
En son güncelleme 17 Şubat 2013, 20:14 İleten: timoteus
Sevincini asla kaybetme!

Yaklaşık on yıl önce ben ve Nurcan Bodrum’a geldik. Rab burada kilisesini kurdu.

Sevincini asla kaybetme!

Vaazın tarihi: 28 Ekim 2012

Ayetler: 1.Selanikliler 1:1-6

    Bugün, hayatımda olduğunuz için her birinize teşekkür etmek istiyorum. Rab İsa’yı bütün yüreğinizle, canınızla ve gücünüzle izlediğiniz için teşekkür ederim. Size hizmet ediyor olmak benim için büyük bir sevinç ve teşvik. Sizin için Rab’be her zaman şükrediyorum ve sizler için dua ediyorum.  

    Sizin için Rab’be şükrediyorum çünkü çekiyor olduğunuz sıkıntılara rağmen imanda ayakta durmaya devam ediyorsunuz. Sıkıntılara rağmen yılmıyorsunuz! Gayretlisiniz. Rab’be sadıksınız. Yüreklerinizde Rab’be ait olmanın verdiği sevinç var. Sizin için ne kadar şükretsem azdır!  

    Bu hafta 1.Selanikliler kitabını okurken sizlerin onlara ne kadar benzediğinizi fark ettim. Onlar da sizin gibi İsa Mesih’e olan imanlarından dolayı çok sıkıntılar çektiler. Baskılar gördüler ama Rab’deki sevinçlerini asla kaybetmediler. Sizin gibi Rab yolunda gayretli oldular.  

    Pavlus Rab’bin elçisi olarak büyük bir müjdeciydi. Birçok müjdeleme yolculuklarına çıktı. Müjde’yi yaymak için yaptığı ikinci yolculukta Selanik Kenti’ne uğradı. Selanik bugünkü Yunanistan topraklarında. Pavlus Selanik’te çok kısa süre kalabildi. Orada Silas’la birlikte Müjde’yi duyurdu ve çok sayıda kişi İsa Mesih’e iman etti.  

    Kısa sürede bu kadar çok kişi İsa Mesih’e iman edince ne oldu? Yahudi önderler Pavlus’a karşı birşey yapamadıklarını görünce, halkı kışkırttılar. O ve Silas hakkında şöyle söylediler: “Dünyayı altüst eden o adamlar buraya da geldiler” (Elçilerin İşleri 17:6). “İsa adında başka bir kral olduğunu söyleyerek Sezar’ın buyruklarına karşı geliyorlar” (Elçilerin İşleri 17:7). Ve sonuçta Pavlus ve Silas Selanik’ten ayrılmak zorunda kaldı.

    Selanik’ten ayrıldıktan sonra Pavlus Selanik’teki kardeşlerini unutmadı. Onları merak etti. Onlar için dua etti. Onları ziyaret etmek istedi ama kendisi gidemedi. Yerine yardımcısı Timoteos’u gönderdi.   

    Yaklaşık on yıl önce ben ve Nurcan Bodrum’a geldik. Rab burada kilisesini kurdu. Üç buçuk yıl kadar önce Müjde’yi yaymak için Çeşme’ye taşındık. Ama sizlerden uzaktayken bile sizleri bir an bile olsun unutmadık. Her an aklımızdaydınız. Nasıl olduğunuzu merak ettik. Sizler için dua ettik. Birkaç kere de olsa ziyarete gelebildik. Yanınızdayken sizleri teşvik etmeye çalıştık ve sizlerden de teşvik aldık. 

    Timoteos Selanik’teki kardeşleri ziyaret edip, geri gelince Pavlus oradaki kardeşlere bir mektup yazdı. Pavlus mektubuna şöyle başlıyor: 

    1.Selanikliler 1:1 “Pavlus, Silvanus ve Timoteos’tan Baba Tanrı’ya ve Rab İsa Mesih’e ait olan Selanik kilisesine selam! Sizlere lütuf ve esenlik olsun.” 

    Silvanus Silas’ın diğer adı. Hem Silavanus hem de Timoteos Pavlus’un hizmet arkadaşlarıydı. Pavlus çok alçakgönüllü bir insandı. Mektubunda hizmet arkadaşlarının adlarını anarak onları da onurlandırdı. Sadece selam iletmedi ama aynı zamanda Selanik’teki kardeşlerine lütuf ve esenlik diledi.  

    Pavlus mektubuna şöyle devam ediyor: 

    1.Selanikliler 1:2-3 “Dualarımızda sizleri anıyor, her zaman hepiniz için Tanrı’ya şükrediyoruz. İmanın ürünü olan etkinliğinizi, sevgiye dayanan emeğinizi ve Rabbimiz İsa Mesih’e bağladığınız umuttan kaynaklanan dayanıklılığınızı Babamız Tanrı’nın önünde durmadan anıyoruz.”

    Pavlus Baba Tanrı’nın önünde her zaman ve durmadan onları andı. Onlar için dua etti, şükretti.

    1.Selanikliler 1:4 “Tanrı’nın sevdiği kardeşlerim, sizleri O’nun seçtiğini biliyoruz.”

    Rab Tanrı onları karanlıktan ışığa çağırdı. Şeytan’ın egemenliğinden Kendi egemenliğine kattı. Bizi de O kurtardı.  

    1.Petrus 2:9 diyor ki: “Ama siz seçilmiş soy, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı’nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz.” 

    İsa Mesih çarmıhta Kendisini kurban olarak sundu. Ve O O’na iman edenlerin Kurtarıcısı’dır! Bu dünyada bizi kurtarabilecek başka hiç bir ad da yoktur! 

    Tanrı adaletini ve kurtuluşunu herkese sunuyor. Lütfunu ve barışını uzatıyor. Rab Tanrı herkesin kurtulmasını istiyor. Tanrı Kendi üzerine düşeni yaptı ama bizim de O’nun sağlayışını kabul etmemiz gerekiyor. Selanik’teki birçok kişi İsa Mesih aracılığıyla sağlanan kurtuluşu büyük bir sevinçle kabul etti.

    Peki, Müjde Selanik’tekilere nasıl ulaştı? Sadece Pavlus aracılığıyla mı? Pavlus da sizin gibi benim gibi bir insandı. Pavlus bunu şöyle açıklıyor:

    1.Selanikliler 1:5 “Çünkü yaydığımız Müjde size yalnız sözle değil, kudretle, Kutsal Ruh’la ve büyük güvenle ulaştı. Nitekim aranızdayken sizin yararınıza nasıl yaşadığımızı bilirsiniz.”

    Müjde onlara kudretle ulaştı, çünkü:

    Müjde onların yaşamlarında doğaüstü bir şekilde çalıştı. Onları günahlı olduklarına ikna etti. Tövbe etmeye sevk etti ve sonuçta da iman etmelerine yol açtı.  

    Romalılar 1:2-4 ayetleri şöyle diyor: “Tanrı, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le ilgili bu Müjde’yi peygamberleri aracılığıyla Kutsal Yazılar’da önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut’un soyundandır; kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı’nın Oğlu olduğu kudretle ilan edildi.”

    Müjde onlara Kutsal Ruh’la ulaştı, çünkü:

    Bu gücü üreten Kutsal Ruh’tu. 

    1.Korintliler 12:3 “Bunun için bilmenizi isterim ki: Tanrı’nın Ruhu aracılığıyla konuşan hiç kimse, “İsa’ya lanet olsun!” demez. Kutsal Ruh’un aracılığı olmaksızın da kimse, “İsa Rab’dir” diyemez.” 

    Müjde onlara büyük güvenle ulaştı, çünkü:

    Pavlus Müjde’yi büyük güvenle duyurdu. Selanikliler onu, Tanrı’nın sözü olarak, tam bir güvenle kabul ettiler. Bunun yaşamlarındaki sonucu da imanlarındaki tam güven oldu.

    Pavlus bir kardeşin yapması gerekenleri yaptı:

    Kardeşlerine lütuf ve esenlik diledi. Kardeşleri için dua etti. Kardeşleri için şükretti. Kardeşlerini her zaman hatırladı. Kardeşlerini teşvik etti. Kardeşlerine örnek oldu.

    “Siz de büyük sıkıntılara karşın, Kutsal Ruh’un verdiği sevinçle Tanrı sözünü kabul ederek bizi ve Rab’bi örnek aldınız.” (1.Selanikliler 1:6

    Peki, siz kardeşlerinize nasıl örnek olabilirsiniz?

    Pavlus’un yaptığı gibi nasıl yaşadığınıza dikkat ederek örnek olabilirsiniz. 

    Pavlus onlara, aralarındayken nasıl yaşamış olduğunu hatırlatıyor. Müjde’yi duyurmakla kalmamış, ona uygun bir yaşam da sürmüştü. En iyi vaaz kutsal bir yaşamdır. Müjde’yi yaşamlarınızla göstermeniz gerekiyor. Benim de kendime örnek aldığım insanlar var. İsa Mesih’e iman ettikten sonra Antalya’daki kiliseye katıldım. Pastörümüz Hans ve ailesi yaşamlarıyla bana ve diğer kardeşlere çok iyi örnek oldular. Bize bir İsa Mesih inanlısı olarak nasıl yaşamamız gerektiğini kendi yaşamlarıyla gösterdiler. Onlar için her zaman Rab’be şükrediyorum.

    Pavlus ve hizmet arkadaşları bütün zorluklara rağmen Müjde’yi duyurdular. Onlar Selanik’tekilere duyurdular. Selanik’tekiler de diğerlerine duyurdular. Böylece Müjde birçok insana ulaştı.

    Sizin de Müjde’yi yaymanız, yani başka insanlara duyurmanız gerekiyor. 

    Selanik’teki inanlıların durumları nasıldı? Baskılar altındaydılar ama yine de Müjde’yi duyurdular. Bugün hangi durumda olursanız olun Pavlus’u düşünün. Nasıl Müjde’yi duyurduğunu ve iyi bir örnek olduğunu düşünün. Silas’ı düşünün. Pavlus’la birlikte yaptığı yolculukları düşünün. Genç Timoteos’u düşünün. Tam bir itaatla nasıl hizmet ettiğini hatırlayın. Selanik’teki İsa İnanlılarını düşünün. Bütün zorluklarına rağmen nasıl gayretli olduklarını hatırlayın. Rab’be iman etmenin ve kurtulmanın sevincini nasıl yaşadıklarını düşünün. Müjde’yi nasıl başkalarına duyurduklarını anımsayın ve bütün bunlar size teşvik versin. Amin!
 

Yazı 4977 kez okundu
Etiketler: sevinç
Çağrımız
Önceki yazı
Çağrımız

Kimler çevrimiçi

42 konuk ve 42 kullanıcı çevrimiçi.

Giriş

Aşağıdaki sağlayıcılardan birindeki mevcut hesabınızla giriş yapın.

gmail twitter openid
Bodrum Lutuf Kilisesi Rss Feeds Yukarı git