Çarmıhın hangi tarafındasın? - Kilise Vaazları
Ana Sayfa » Kilise Vaazları » Çarmıhın hangi tarafındasın?

Çarmıhın hangi tarafındasın?

print
email
Ocak 20 2013, Paz, 15:31 İleten: timoteus

Bugün size çarmıh üzerindeki üç kişiden bahsetmek istiyorum. Genellikle çarmıh üzerindeki bir kişiden, İsa Mesih’ten bahsederiz ama bu sefer çarmıh üzerindeki üç kişi hakkında konuşmak istiyorum.

Bugün size çarmıh üzerindeki üç kişiden bahsetmek istiyorum. Genellikle çarmıh üzerindeki bir kişiden, İsa Mesih’ten bahsederiz ama bu sefer çarmıh üzerindeki üç kişi hakkında konuşmak istiyorum.

    Hikayemiz İsrail’de geçiyor ve bu üç kişinin gerçek hikayesi. 

    O zamanların İsrail’i Roma İmparatorluğu’nun işgali altındaydı. Romalılar işgal ettikleri yerlere diğer bölgelerle rahat ulaşımı sağlamak ve güvenli ticaret için yollar inşa etmekteydiler. Bunu yapıyorlardı çünkü ticaret bugün olduğu gibi o günlerde de hem kişiler için hem de ülkeler için çok önemliydi.  

    Haydutlar mal taşıyan kervanlara yolda saldırıyorlardı. Sadece malları almakla kalmıyor, kervandaki insanları da öldürüyorlardı. Bu haydutlar gerçekten acımasız insanlardı. İşte bugün bahsedeceğimiz iki kişi de bu haydutlardandı.

    Bu iki adam bir gün kervana tam saldırmışlardı ki birden ortaya çıkan atlı Romalı askerler etraflarını sardılar ve yakalandılar ve şehre götürüldüler.

    Mahkemeye çıkartıldılar. Ve karar açıklandı. Çarmıha gerileceklerdi. Çünkü ağır suç işlemişlerin idam edilmeleri için Romalıların idam yöntemi buydu. 

    Romalıların keşfettikleri bu acımasız idam yöntemi ile binlerce kişi halkın gözleri önünde çarmıha gerilmişti. 

    İki haydut çarmıha gerilmeden önce kırbaçlandılar ve çarmıha gerilmek üzere Golgota yani Kafatası denilen şehre yakın tepeye götürüldüler. Şehre giren ve çıkanlar tepenin üzerinde çarmıha gerilenleri buradan rahatça görebiliyorlardı.

    Oraya vardıklarında kendileriyle birlikte çarmıha gerilmek üzere getirilmiş başka birinin daha olduğunu gördüler. Bu adam Nasıralı İsa’ydı! Ayakta durmakta bile zorlanıyordu. Bunun sebeplerini İncil şu şekilde anlatıyor: Luka 22:63-65 “İsa’yı gözaltında tutan adamlar O’nunla alay ediyor, O’nu dövüyorlardı. Gözlerini bağlayıp, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?” diye soruyorlardı. Kendisine daha bir sürü küfür yağdırdılar.” 

    İsa Mesih hakkında daha önce çok şey duymuşlardı. Kimisi İsa’nın Eski Antlaşma ve Peygamberlerin yazılarında bahsedilen Mesih olduğunu söylüyordu. Kimisi ise daha önce öldürülen Vaftizci Yahya’nın dirildiğini ve İsa’nın Vaftizci Yahya olduğunu söylüyorlardı. Duydukları bunlarla da sınırlı değildi. İsa’nın ölüleri dirilttiğini, hastaları iyileştirdiğini ve mucizeler yaptığını da duymuşlardı. Bunların ötesinde kimileri İsa’nın işgal altındaki İsrail’i acımasız Romalıların elinden kurtaracak Yahudilerin Kralı olduğuna inanıyorlardı. 

    Şimdi ise hakkında çok şeyler duydukları bu adam onlarla birlikte çarmıha gerilmek üzere bekliyordu. 

    Üçünü de çarmıha gerdiler. Kendileri çarmıha gerilirken ve çarmıh üzerindeyken küfürler ettiler ama İsa’nın ağzından hiçbir kötü sözün çıkmadığını gördüler. Hatta biri hemen solunda diğeri ise sağında çarmıha gerilmiş olduğu için O’nun “Baba, onları bağışla”, “Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar” (Luka 23:34) diye kendisini çarmıha gerenler için dua ettiğini rahatlıkla duydular. Bu nasıl bir adamdı ki kendisine işkence yapan ve öldürmek için çarmıha geren kişiler için dua bile edebiliyordu?!

    İncil’in Luka bölümü halkın ve askerlerin İsa çarmıhtayken O’nunla alay etmeye devam ettiklerini yazıyor. Halk ve askerler şöyle diyorlardı: Luka 23:35-37 “Başkalarını kurtardı; eğer Tanrı’nın Mesih’i, Tanrı’nın seçtiği O ise, kendini de kurtarsın”, “Sen Yahudiler’in Kralı’ysan, kurtar kendini!”

    Bunun üzerine çarmıha asılan suçlulardan biri de (Luka 23:39) “Sen Mesih değil misin? Haydi, kendini de bizi de kurtar!” diye küfür etti. Ne var ki, öbür suçlu arkadaşını azarladı. “Sende Tanrı korkusu da mı yok?” diye karşılık verdi. “Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı.” 

    İsa’ya küfür eden arkadaşını azarlayan haydut sonra, “Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an” dedi. İsa ona ne dedi? “Sen bütün hayatın boyunca yanlış şeyler yaptın, günahlar işledin şimdi benden seni bağışlamamı ve seni cennete almamı nasıl beklersin?!” mi dedi? Hayır! İsa ona “Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın” dedi. Çünkü bu adam çarmıh üzerinde İsa Mesih’e iman etti!  İsa Mesih günahkarlara kucak açan, onları dışlamayan, bağışyandır! (Markos 2:15-17). İnsanların çoğu bizi günahlarımızdan dolayı kınar, yargılar ve dışlar ama İsa Mesih bize böyle davranmaz. O bize doğru yolu anlatır, duyurur ve öğretir. Bizi Tanrı’nın Egemenliği’ne davet eder. İsa Mesih bize kurtuluş verir!

    Tövbe eden bu adam o gün, hiç gecikmeden, beklemeden, hemen cennette olacaktı! 

    Bu olay bize kurtuluşun sadece tövbe ederek İsa Mesih’e iman etmeye dayalı olduğu gerçeğini bir kez daha gösteriyor. Bu bize ayrıca kurtuluşumuzun dinsel törenlere ve kutlamalara bağlı olmadığını da gösteriyor. Çünkü çarmıh üzerindeki haydudun vaftiz olacak ya da Rab’bin Sofrası’na katılacak kadar ne bir fırsatı ne de zamanı vardı. 

    Yine bu olay günahlardan kurtuluşun iyi işlere ve sevaplara bağlı olmadığını göstermektedir. Bizler ancak günahlarımızdan tövbe edersek ve İsa Mesih’e iman edersek günahlarımızdan kurtulabiliriz. Tövbe eden ve İsa Mesih’e iman eden bu haydut, günahlarla dolu ve utanç içindeki yaşamından kurtuldu ve sonsuz yaşama kavuştu. 

    İsa Mesih’in bir tarafındaki kişi cennete giderken, diğer tarafındaki gidemeyecekti. Sen, İsa’nın çarmıhının hangi tarafındasın? Cennete giden kişinin bulunduğu tarafta mı, yoksa diğer tarafta mı?

    Romalılar 3.bölüm 23-26 ayetleri: “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa’ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı.” demektedir. O’na iman edersen kurtulacaksın. Senin için henüz çok geç değil.

    Eğer O’na iman etmişsen ve O’nun lütfu ve kurtarışı ile yaşıyorsan O’nun senin için çektiği acılara layık yaşıyor musun? Yoksa O’nun senin için çektiği acıları görmezlikten mi geliyorsun? Sen İsa Mesih’e aitsin! O seni günahlarından kurtardı! Sen artık İsa Mesih’te yeni bir kişisin! Kurtarıcı’nın sevgisi, senin yüreğini her zaman doldursun! Öyleyse nasıl yaşadığımıza her zaman dikkat edelim!
 

Yazı 4634 kez okundu
Etiketler: çarmıh

Kimler çevrimiçi

6 konuk ve 6 kullanıcı çevrimiçi.

Giriş

Aşağıdaki sağlayıcılardan birindeki mevcut hesabınızla giriş yapın.

gmail twitter openid
Bodrum Lutuf Kilisesi Rss Feeds Yukarı git