İncil ve psikoloji - Blog
Ana Sayfa » Blog » İncil ve psikoloji

İncil ve psikoloji

print
email
En son güncelleme 14 Ocak 2013, 13:25 İleten: timoteus

İncile göre psikolojimizi nasıl iyi tutarız

Kendi psikolojinizi korumak:

    İsa Mesih’e iman ettikten sonra ailenizden, akrabalarınızdan ve arkadaşlarınızdan olumsuz tepkiler alabilirsiniz. Bu tabi ki sizi yalnızlaştırabilir ve psikolojik durumunuzu olumsuz olarak etkileyebilir. Böyle bir durumda yapmanız gerekenler şunlardır:

    Öncelikle tepkinin direkt size değil ama inancınıza (inancınızdan dolayı) olduğunu anlamalısız. Onlar sizin inandığınız şeylere inanmamaktadırlar (siz de artık onların inandıklarına inanmıyorsunuz). Sizin gibi inanmadıkları ve sizin görebildiğiniz gibi göremedikleri için kendilerince doğru bir tepki verdiklerine inanabilirler. İsa Mesih çarmıha asılıyken Kendisini çarmıha gerenler için şöyle dua etti:
 

Luka 23:34a “İsa, “Baba, onları bağışla” dedi. “Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.”

    İsa Mesih’te olan inancınızdan dolayı size olumsuz tepki gösterenler de ne yaptıklarını bilmemektedirler. Bu yüzden İsa Mesih’in yaptığını kendimize örnek almalıyız ve onlar için dua etmeliyiz.

    İnsanlar İsa Mesih’e ne yaptılar? O’nu kırbaçladılar, suratına tükürdüler, alay ettiler ve en sonunda da çarmıha gerdiler. İsa Mesih’e olan inancınızdan dolayı çok büyük ihtimalle fiziksel olarak çarmıha gerilmeyeceksiniz ama sizinle dalga geçen, sizinle ve / ya da inancınızla alay eden, hakaret eden, suçlayan (“Artık Türk değilsin! Ülkeyi bölüyor bunlar!" vs. gibi diyen) insanlarla karşılaşabileceksiniz. İsa Mesih şöyle dedi:

Luka 23:31 “Çünkü yaş ağaca böyle yaparlarsa, kuruya neler olacaktır?”

Yuhanna 15:20 “Size söylediğim sözü hatırlayın: ‘Köle efendisinden üstün değildir.’ Bana zulmettilerse, size de zulmedecekler. Benim sözüme uydularsa, sizinkine de uyacaklar.”

    Peki nasıl teselli bulabiliriz?

Romalılar 8:18 “Kanım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez.”

2.Korintliler 4:16-18 “Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da, iç varlığımız günden güne yenileniyor. Çünkü geçici, hafif sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır.”

    Gerçekte kim olduğunuzu hatırlayın:

2.Korintliler 6:4-8 “Tersine Tanrı’nın hizmetkârları olarak olağanüstü dayanmada, sıkıntı, güçlük ve elemlerde, dayak, hapis, karışıklık, emek, uykusuzluk ve açlıkta; pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilik, Kutsal Ruh ve içten sevgide; gerçeğin ilanında ve Tanrı’nın gücünde; sağ ve sol ellerimizde doğruluğun silahlarıyla, yücelikte ve onursuzlukta, iyi ünde ve kötü ünde, kendimizi her durumda örnek gösteriyoruz. Aldatanlar sayılıyorsak da dürüst kişileriz.”

    Pavlus da şöyle diyor:

Efesliler 3:13 “Bu nedenle, uğrunuza çektiğim sıkıntılar karşısında yılmamanızı rica ediyorum. Bunlar size yücelik kazandırır.”

    Pavlus acının, zulüm görmenin ne olduğunu çok iyi biliyordu.

Filipililer 3:10-11 “Ölümünde O’nunla özdeşleşerek O’nu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum.”

1.Petrus 4:12-19 “Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Tersine, Mesih’in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki, Mesih’in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız. Mesih’in adından ötürü hakarete uğrarsanız, ne mutlu size! Çünkü Tanrı’nın yüce Ruhu üzerinizde bulunuyor. Hiçbiriniz katil, hırsız, kötülük yapan ya da başkalarının işine karışan biri olarak acı çekmesin. Ama Mesih inanlısı olduğu için acı çeken, bundan utanç duymasın. Taşıdığı bu adla Tanrı’yı yüceltsin. Çünkü yargının, Tanrı’nın ev halkından başlayacağı an gelmiştir. Eğer yargılama önce bizden başlarsa, Tanrı’nın Müjdesi’ne kulak asmayanların sonu ne olacak? “Doğru kişi güçlükle kurtuluyorsa, Tanrısız ve günahlı kişiye ne olacak?” Bunun için, Tanrı’nın isteği uyarınca acı çekenler, iyilik ederek canlarını güvenilir Yaradan’a emanet etsinler.”
 

Yazı 4751 kez okundu
Etiketler: psikoloji
İncil ve hukuk
Sonraki yazı
İncil ve hukuk

Kimler çevrimiçi

21 konuk ve 21 kullanıcı çevrimiçi.

Giriş

Aşağıdaki sağlayıcılardan birindeki mevcut hesabınızla giriş yapın.

gmail twitter openid
Bodrum Lutuf Kilisesi Rss Feeds Yukarı git