İncil ve iş hayati - Blog
Ana Sayfa » Blog » İncil ve iş hayati

İncil ve iş hayati

print
email
En son güncelleme 20 Ocak 2013, 16:20 İleten: timoteus

Başarılı olmak için insana anlayış, bilgelik ve her türlü usatılığı (yeteneği) veren Tanrı'dır:

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) iş hayatında başarı için bize ne gibi örnekler sunar? Tanrı iş hayatında da başarılı olmamızı ister mi? Kutsal Kitap'ın iş hayatıyla ilgili bize sunduğu bazı öneri ve örnekleri maddeler halinde bu sayfada okuyabilirsiniz.

    Başarılı olmak için insana anlayış, bilgelik ve her türlü usatılığı (yeteneği) veren Tanrı'dır:


    Mısırdan Çıkış 31:1-11“RAB Musa`ya şöyle dedi: Bak, Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu Uri oğlu Besalel`i seçtim. Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum. Öyle ki, altın, gümüş, tunç işleyerek ustaca yapıtlar üretsin; taş kesme ve kakmada, ağaç oymacılığında, her türlü sanat dalında çalışsın. Ayrıca Dan oymağından Ahisamak oğlu Oholiav`ı onunla çalışması için görevlendirdim. Sana buyurduğum işlerin hepsini yapabilsinler diye öteki becerikli adamlara üstün yetenek verdim. Buluşma Çadırı`nı, Levha Sandığı`nı, sandığın üzerindeki Bağışlanma Kapağı`nı, çadırın bütün takımlarını, masayla takımlarını, saf altın kandillikle takımlarını, buhur sunağını, yakmalık sunu sunağıyla takımlarını, kazanla kazan ayaklığını, dokunmuş giysileri -Kâhin Harun`un kutsal giysileriyle oğullarının kâhin giysilerini- mesh yağını, kutsal yer için güzel kokulu buhuru tam sana buyurduğum gibi yapsınlar.”

    Yetenek Sahibi Olmak

    Mısırdan Çıkış 35:30-35 “Musa İsrailliler`e, “Bakın!” dedi, “RAB Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu Uri oğlu Besalel`i seçti. Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu kendi Ruhu`yla doldurdu. Öyle ki, altın, gümüş, tunç işleyerek ustaca yapıtlar üretsin; taş kesme ve kakmada, ağaç oymacılığında, her türlü sanat dalında çalışsın. RAB ona ve Dan oymağından Ahisamak oğlu Oholiav`a öğretme yeteneği de verdi. Onlara üstün beceri verdi. Öyle ki, ustalık isteyen her türlü işte, oymacılıkta, lacivert, mor, kırmızı iplik ve ince keten yapmada, dokuma ve nakış işlerinde, her sanat dalında yaratıcı olsunlar.”

    İşin tam buyrulduğu (istendiği) gibi yapılmasının önemi:

    Mısırdan Çıkış 36:1 “Besalel, Oholiav ve kutsal yerin yapımında gereken işleri nasıl yapacaklarına ilişkin RAB’bin kendilerine bilgelik ve anlayış verdiği bütün becerikli kişiler her işi tam RAB’bin buyurduğu gibi yapacaklar."

    Yapılan işin raporunun tutulması önemlidir:

Mısırdan Çıkış 38:21-31 "Antlaşma Levhaları’nın bulunduğu konut için kullanılan malzeme miktarının tümü Musa’nın buyruğu uyarınca, Kâhin Harun oğlu İtamar’ın yönetimindeki Levililer tarafından kaydedildi. RAB’bin Musa’ya buyurduğu bütün işleri Yahuda oymağından Hur oğlu Uri oğlu Besalel yaptı. Dan oymağından oymacı, yaratıcı, lacivert, mor, kırmızı iplik ve ince keten işlemede usta nakışçı Ahisamak oğlu Oholiav da ona yardım etti. Kutsal yerdeki bütün işler için kullanılan adanmış altın miktarı kutsal yerin şekeliyle 29 talant 730 şekeldi. Topluluğun sayımından elde edilen gümüş, kutsal yerin şekeliyle 100 talant 1 775 şekeldi. Sayımı yapılan yirmi ve daha yukarı yaştaki 603 550 kişiden adam başına bir beka, yani yarım kutsal yerin şekeli düşüyordu. Kutsal yer ve perde tabanlarının dökümü için 100 talant gümüş kullanıldı. Her tabana bir talant olmak üzere, 100 tabana 100 talant gümüş harcandı. Direklerin çengelleri, başlıkların kaplanması ve çemberleri için 1 775 şekel harcandı. Adanan tunç 70 talant 2 400 şekeldi. Bununla Buluşma Çadırı’nın giriş bölümündeki tabanlar, sunakla ızgarası ve bütün takımları, avlu çevresindeki ve girişindeki tabanlar, bütün konut kazıklarıyla avlu çevresindeki kazıklar yapıldı."

    İş bitimi kontrolü:

    Mısırdan Çıkış 39:32-43 "Böylece konutun, yani Buluşma Çadırı’nın bütün işleri tamamlandı. İsrailliler her şeyi tıpkı RAB’bin Musa’ya buyurduğu gibi yaptılar. Konutu, çadırla bütün takımlarını, kopçalarını, çerçevelerini, kirişlerini, direklerini, tabanlarını; kırmızı boyalı koç derisinden örtüyü, deri örtüyü, bölme perdesini; Levha Sandığı’yla sırıklarını, Bağışlanma Kapağı’nı; masayla takımlarını, Tanrı’nın huzuruna konan ekmekleri; saf altın kandilliği, üstüne dizilecek kandillerle takımlarını, kandil için zeytinyağını; altın sunağı, mesh yağını, güzel kokulu buhuru, çadırın giriş bölümünün perdesini; tunç sunakla ızgarasını, sırıklarını, bütün takımlarını, kazanı, kazan ayaklığını; avlunun perdelerini, direklerini, direk tabanlarını, avlu girişinin perdesini, iplerini, kazıklarını, konutta, yani Buluşma Çadırı’ndaki hizmet için gerekli bütün aletleri; kutsal yerdeki hizmet için dokunmuş giysileri, Kâhin Harun’un kutsal giysilerini, oğullarının kâhin giysilerini Musa’ya gösterdiler. Her şeyi tıpkı RAB’bin Musa’ya buyurduğu gibi yaptılar. Musa baktı, bütün işlerin RAB’bin buyurduğu gibi yapılmış olduğunu görünce onları kutsadı."


    İş Yükünü Paylaşmak

    Mısırdan Çıkış 18:13-26 “Ertesi gün Musa halkın davalarına bakmak için yargı kürsüsüne çıktı. Halk sabahtan akşama kadar çevresinde ayakta durdu. Kayınbabası Musa`nın halk için yaptıklarını görünce, “Nedir bu, halka yaptığın?” dedi, “Neden sen tek başına yargıç olarak oturuyorsun da herkes sabahtan akşama kadar çevrende bekliyor?” Musa, “Çünkü halk Tanrı`nın istemini bilmek için bana geliyor” diye yanıtladı, Ne zaman bir sorunları olsa, bana gelirler. Ben de taraflar arasında karar veririm; Tanrı`nın kurallarını, yasalarını onlara bildiririm. Kayınbabası, “Yaptığın iş iyi değil” dedi, Hem sen, hem de yanındaki halk tükeneceksiniz. Bu işi tek başına kaldıramazsın. Sana ağır gelir. Beni dinle, sana öğüt vereyim. Tanrı seninle olsun. Tanrı`nın önünde halkı sen temsil etmeli, sorunlarını Tanrı`ya sen iletmelisin. Kuralları, yasaları halka öğret, izlemeleri gereken yolu, yapacakları işi göster. Bunun yanı sıra halkın arasından Tanrı`dan korkan, yetenekli, haksız kazançtan nefret eden dürüst adamlar seç; onları biner, yüzer, ellişer, onar kişilik toplulukların başına önder ata. Halka sürekli onlar yargıçlık etsin. Büyük davaları sana getirsinler, küçük davaları kendileri çözsünler. Böylece işini paylaşmış olurlar. Yükün hafifler. Eğer böyle yaparsan, Tanrı da buyurursa, dayanabilirsin. Herkes esenlik içinde evine döner.” Musa kayınbabasının sözünü dinledi. Söylediği her şeyi yerine getirdi. İsrailliler arasından yetenekli adamlar seçti. Onları biner, yüzer, ellişer, onar kişilik toplulukların başına önder atadı. Halka sürekli yargıçlık eden bu kişiler zor davaları Musa`ya getirdiler, küçük davaları ise kendileri çözdüler.”

    Musa kayınbabasının sözünü dinledi. Yetenekli ve dürüst kişileri seçti ve onlara kapasitelerine göre sorumluluklar verdi.

    Yardımcılar

    Mısırdan Çıkış 17:8-13 `Amalekliler gelip Refidim`de İsrailliler`e savaş açtılar. Musa Yeşu`ya, “Adam seç, git Amalekliler’le savaş” dedi, “Yarın ben elimde Tanrı`nın değneğiyle tepenin üzerinde duracağım.” Yeşu Musa`nın buyurduğu gibi Amalekliler’le savaştı. Bu arada Musa, Harun ve Hur tepenin üzerine çıktılar. Musa elini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe Amalekliler kazanıyordu. Ne var ki, Musa`nın elleri yoruldu. Bir taş getirip altına koydular. Musa üzerine oturdu. Bir yanda Harun, öbür yanda Hur Musa`nın ellerini yukarıda tuttular. Güneş batıncaya dek Musa`nın elleri yukarıda kaldı. Böylece Yeşu Amalek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi.”

    Mısırdan Çıkış 33:11 "RAB Musa`yla iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu. Sonra Musa ordugaha dönerdi. Ama genç yardımcısı Nun oğlu Yeşu çadırdan çıkmazdı.”

    Dinlenmek

    Mısırdan Çıkış 16:22-30 Altıncı gün kişi başına iki omer, yani iki kat topladılar. Topluluğun önderleri gelip durumu Musa`ya bildirdiler. Musa, “RAB`bin buyruğu şudur” dedi, “`Yarın dinlenme günü, RAB için kutsal Şabat Günü`dür. Pişireceğinizi pişirin, haşlayacağınızı haşlayın. Artakalanı bir kenara koyun, sabaha kalsın.`” Musa`nın buyurduğu gibi artakalanı sabaha bıraktılar. Ne koktu, ne kurtlandı. Musa, “Artakalanı bugün yiyin” dedi, “Çünkü bugün RAB için Şabat Günü`dür. Bugün dışarda ekmek bulamayacaksınız. Altı gün ekmek toplayacaksınız, ama yedinci gün olan Şabat Günü ekmek bulunmayacak.” Yedinci gün bazıları ekmek toplamak için dışarı çıktı, ama hiçbir şey bulamadılar. RAB Musa`ya, “Ne zamana dek buyruklarıma ve yasalarıma uymayı reddedeceksiniz?” dedi, Size Şabat Günü`nü verdim. Bunun için altıncı gün size iki günlük ekmek veriyorum. Yedinci gün herkes neredeyse orada kalsın, dışarı çıkmasın. Böylece halk yedinci gün dinlendi.”

    Mısırdan Çıkış 20:8-11 “Şabat Günü`nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB`be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü`nü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim.”

    Mısırdan Çıkış 31:12-17 “RAB Musa`ya şöyle buyurdu: İsrailliler`e de ki, `Şabat günlerimi kesinlikle tutmalısınız. Çünkü o sizinle benim aramda kuşaklar boyu sürecek bir belirtidir. Böylece anlayacaksınız ki, sizi kutsal kılan RAB benim. `Şabat Günü`nü tutmalısınız, çünkü sizin için kutsaldır. Kim onun kutsallığını bozarsa, kesinlikle öldürülmeli. O gün çalışan herkes halkının arasından atılmalı. Altı gün çalışılacak; ama yedinci gün RAB`be adanmış Şabat`tır, dinlenme günüdür. Şabat Günü çalışan herkes kesinlikle öldürülmelidir. İsrailliler, sonsuza dek sürecek bir antlaşma gereği olarak, Şabat Günü`nü kuşaklar boyu kutlamaya özen gösterecekler. Bu, İsrailliler`le benim aramda sürekli bir belirti olacaktır. Çünkü ben, RAB yeri göğü altı günde yarattım, yedinci gün işe son verip dinlendim.`”

    Mısırdan Çıkış 34:21 “Altı gün çalışacak, yedinci gün dinleneceksiniz. Ekim, biçim vakti bile olsa dinleneceksiniz.”

    Mısırdan Çıkış 23:12 “Altı gün çalışacak, yedinci gün dinleneceksiniz. Böylece hem öküzünüz, eşeğiniz dinlenir, hem de kadın kölenizin oğulları ve yabancılar rahat eder.”

    Mısırdan Çıkış 35:1-3 “Musa bütün İsrail topluluğunu çağırarak, “RAB`bin yapmanızı buyurduğu işler şunlardır” dedi, Altı gün çalışacaksınız. Ama yedinci gün sizin için kutsal Şabat, RAB`be adanmış dinlenme günü olacaktır. O gün çalışan herkes öldürülecektir. Şabat Günü konutlarınızda ateş yakmayacaksınız.””

    Kutlama Yapmak

    Mısırdan Çıkış 34:22 “İlk buğday biçiminde Haftalar Bayramı, yıl sonunda da Ürün Devşirme Bayramı yapacaksınız.”

Yazı 4924 kez okundu
Etiketler: iş hayatı
İncil ve hukuk
Önceki yazı
İncil ve hukuk

Kimler çevrimiçi

23 konuk ve 23 kullanıcı çevrimiçi.

Giriş

Aşağıdaki sağlayıcılardan birindeki mevcut hesabınızla giriş yapın.

gmail twitter openid
Bodrum Lutuf Kilisesi Rss Feeds Yukarı git