İncil ve hukuk - Blog
Ana Sayfa » Blog » İncil ve hukuk

İncil ve hukuk

print
email
Ocak 14 2013, Pzt, 13:08 İleten: timoteus

İncik Hukuk hakkında ne düşünüyor..

Güveni kötüye kullanma suçu:

Mısırdan Çıkış 22:7-9
"Biri komşusuna saklasın diye parasını ya da eşyasını emanet eder ve bunlar komşusunun evinden çalınırsa, hırsız yakalandığında iki katını ödemelidir. Ama hırsız yakalanmazsa, komşusunun eşyasına el uzatıp uzatmadığının anlaşılması için ev sahibi yargıç huzuruna çıkmalıdır. Emanete ihanet edilen konularda, öküz, eşek, koyun, giysi, herhangi bir kayıp eşya için ‘Bu benimdir’ diyen her iki taraf sorunu yargıcın huzuruna getirmelidir. Yargıcın suçlu bulduğu kişi komşusuna iki kat ödeyecektir."

Mısırdan Çıkış 22:10-13 "Bir adam komşusuna korusun diye eşek, öküz, koyun ya da herhangi bir hayvan emanet ettiğinde, hayvan ölür, sakatlanır ya da kimse görmeden çalınırsa, komşusu adamın malına el uzatmadığına ilişkin RAB’bin huzurunda ant içmelidir. Mal sahibi bunu kabul edecek ve komşusu bir şey ödemeyecektir. Ama mal gerçekten ondan çalınmışsa, karşılığı sahibine ödenmelidir. Emanet hayvan parçalanmışsa, adam parçalarını kanıt olarak göstermelidir. Parçalanan hayvan için bir şey ödemeyecektir."

Yargılamanın adaletli olması / Adil yargılama:

Yasa’nın Tekrarı 1:16-17, Yasa’nın Tekrarı 16:18-20, Yasa’nın Tekrarı 24:17-18, Yasa’nın Tekrarı 27:19

Yargı bağımsızlığı (Yargılarken bağımsız olmak):

Yasa’nın Tekrarı 1:16-17 “...Hiç kimseden korkmayın...”

Üst merciye iletilmesi gereken davalar:

Yasa’nın Tekrarı 1:16-17, Yasa’nın Tekrarı 17:8-13

Pavlus da davasını üst merciye iletmişti: Elçilerin İşleri 25:1-27

Adil kuralları olan yasalar:

Yasa’nın Tekrarı 4:8

Yargıçlar:

Yasa’nın Tekrarı 16:18

Soruşturma süreci:

Yasa’nın Tekrarı 17:1-7

Tanıklara başvurma:

Yasa’nın Tekrarı 17:6-7, Yasa’nın Tekrarı 19:15

Tanıklara büyük sorumluluk düşüyordu:

Yasa’nın Tekrarı 17:7 “...önce tanıklar...taşa tutsun.”

İsa Mesih’e zinada yakalanan kadını getirdiklerinde buna vurguda bulundu:

Yuhanna 8:11 “...İçinizde kim günahsızsa, ilk taşı o atsın!”...”

Yalancı tanıklara karşı yasalar:

Yasa’nın Tekrarı 19:16-21

Yargı kararına uyma zorunluluğu:

Yasa’nın Tekrarı 17:8-13

Hukuka uyma zorunluluğu:

Yasa’nın Tekrarı 17:8-13

Yargı kararlarına saygı:

Yasa’nın Tekrarı 17:8-13

Cezanın amacı = Caydırıcılık: Yasa’nın Tekrarı 17:8-13, Özellikle: Yasa’nın Tekrarı 17:13, Yasa’nın Tekrarı 19:16-21, Yasa’nın Tekrarı 21:18-21

Taksirli suç: 

    Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik veya düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan, istemeyerek gerçekleştirilen suç. (tasarlanmamış / önceden planlanmamış cinayet):

Yasa’nın Tekrarı 19:4-7

Tasarlanmış suç: 

    Teammüden adam öldürmek / kasten adam öldürme.

Yasa’nın Tekrarı 27:24

Önceden belirlenen sınırların değiştirilmesine karşı yasa:

Yasa’nın Tekrarı 19:14, Yasa’nın Tekrarı 27:17

Kimin öldürdüğü bilinmeyen maktul için uygulanacak prosedür:

Yasa’nın Tekrarı 21:1-9

Miras yasaları:

Yasa’nın Tekrarı 21:15-17

Savaş esirlerine uygulanacak yasalar:

Yasa’nın Tekrarı 21:10-14

Kazaya sebebiyet vermek:

Yasa’nın Tekrarı 22:8 "Yeni bir ev yaparken, dama korkuluk yapacaksın. Öyle ki, biri damdan düşüp ölürse ailen sorumlu sayılmasın."

Mısırdan Çıkış 22:6 "Birinin yaktığı ateş dikenlere sıçrar, ekin demetleri, tarladaki ekin ya da tarla yanarsa, yangın çıkaran kişi zararı ödeyecektir."

Mal Sahiplerinin Sorumluluğu

Mısırdan Çıkış 21:28-36Eğer bir boğa bir erkeği ya da kadını boynuzuyla vurup öldürürse, kesinlikle taşlanacak ve eti yenmeyecektir. Boğanın sahibi ise suçsuz sayılacaktır. Ama saldırganlığı bilinen bir boğanın sahibi uyarılmasına karşın boğasına sahip çıkmazsa ve boğası bir erkeği ya da kadını öldürürse, hem boğa taşlanacak, hem de sahibi öldürülecektir.  Ancak, boğanın sahibinden para cezası istenirse, istenen miktarı ödeyerek canını kurtarabilir. Boğa ister erkek, ister kız çocuğunu öldürsün, aynı kural uygulanacaktır. Eğer boğa bir erkek ya da kadın köleyi öldürürse, kölenin efendisine otuz şekel gümüş verilecek ve boğa taşlanacaktır. Bir adam bir çukur açar ya da kazdığı çukurun üzerini örtmezse ve çukura bir boğa ya da bir eşek düşerse, çukuru kazan hayvanın bedelini ödeyecektir. Parayı hayvanın sahibine verecek, ölü hayvan kendisinin olacaktır. Bir adamın boğası komşusunun boğasını yaralar, yaralı boğa ölürse, sağ boğayı satıp parasını paylaşacak, ölü hayvanı da bölüşeceklerdir. Eğer boğanın saldırgan olduğu ve sahibinin ona sahip çıkmadığı biliniyorsa, boğaya karşılık boğa verecek ve ölü hayvan kendisine kalacaktır.”

Mısırdan Çıkış 22:5 "Tarlada ya da bağda hayvanlarını otlatan bir adam, hayvanlarının başkasının tarlasında otlamasına izin verirse, zararı kendi tarlasının ya da bağının en iyi ürünleriyle ödeyecektir."

İftiraya karşı yasa:

Yasa’nın Tekrarı 22:13-19

Zinaya karşı yasalar:

Yasa’nın Tekrarı 22:13-21, Yasa’nın Tekrarı 22:22

Mısırdan Çıkış 20:14 "Zina etmeyeceksin."

Levililer 20:10 "Biri başka birinin karısıyla, yani komşusunun karısıyla zina ederse, hem kendisi, hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir."

Levililer 20:11 "Babasının karısıyla yatan, babasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de kesinlikle öldürülecektir. Ölümü hak etmişlerdir."

Levililer 20:12 "Bir adam geliniyle yatarsa, ikisi de kesinlikle öldürülecektir. Rezillik etmişler, ölümü hak etmişlerdir."

Levililer 20:13 "Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir."

Yasa'nın Tekrarı 5:18 "Zina etmeyeceksin."

Matta 5:27-28 "‘Zina etmeyeceksin’ dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur."

Matta 5:32 "Ama ben size diyorum ki, karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.”

Matta 19:9 "Ben size şunu söyleyeyim, karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen, zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur.”

Markos 10:11-12 "İsa onlara, “Karısını boşayıp başkasıyla evlenen, karısına karşı zina etmiş olur” dedi. “Kocasını boşayıp başkasıyla evlenen kadın da zina etmiş olur.”

Romalılar 7:3 "Buna göre kadın, kocası yaşarken başka bir erkekle ilişki kurarsa, zina etmiş sayılır. Ama kocası ölürse, kadın yasadan özgür olur. Şöyle ki, başka bir erkeğe varırsa, zina etmiş olmaz."  

Romalılar 13:9-10
""Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin” buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiştir: “Komşunu kendin gibi seveceksin.” Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek Kutsal Yasa’yı yerine getirmektir."

İbraniler 13:4 "Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı fuhuş yapanları, zina edenleri yargılayacak."

Yakup 2:11 "Nitekim “Zina etmeyeceksin” diyen, aynı zamanda “Adam öldürmeyeceksin” demiştir. Zina etmez, ama adam öldürürsen, Yasa’yı yine de çiğnemiş olursun."

Cinsel saldırı (tecavüz) ile ilgili yasalar:

Yasa’nın Tekrarı 22:23-24, Yasa’nın Tekrarı 22:25-27, Yasa’nın Tekrarı 22:28-29

Hırsızlık:

Mısırdan Çıkış 22:1
"Bir adam öküz ya da davar çalıp boğazlar ya da satarsa, bir öküze karşılık beş öküz, bir koyuna karşılık dört koyun ödeyecektir."

Mısırdan Çıkış 22:2-3"Bir hırsız bir eve girerken yakalanıp öldürülürse, öldüren kişi suçlu sayılmaz. ancak olay güneş doğduktan sonra olmuşsa, kan dökmekten sorumlu sayılır. Hırsız çaldığının karşılığını kesinlikle ödemelidir. Hiçbir şeyi yoksa, hırsızlık yaptığı için köle olarak satılacaktır."

Mısırdan Çıkış 22:4 "Çaldığı mal –öküz, eşek ya da koyun– sağ olarak elinde yakalanırsa, iki katını ödeyecektir."

Göz hakkı konusu:

Yasa’nın Tekrarı 23:24-25

Borçlar yasası:

Rehin:

Yasa’nın Tekrarı 24:6, Yasa’nın Tekrarı 24:10-13, Yasa’nın Tekrarı 24:17

Hürriyeti tahdit suçu: 

    Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma.

Yasa’nın Tekrarı 24:7 "İsrailli kardeşlerinden birini kaçırıp ona kötü davranan ya da onu satan adam yakalanırsa ölmeli. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız."

İş hukuku / kanunu:

Yasa’nın Tekrarı 24:14-15 – Romalılar 4:4, Yakup 5:1-6

Ticaret kanunu:

Yasa’nın Tekrarı 25:13-16

Yargının görevi: 

    Suçsuzu aklamak, suçluyu cezaya çarptırmak.

Yasa’nın Tekrarı 25:1-3

Ensest ilişkiye karşı yasalar:

Yasa’nın Tekrarı 27:22-23, Yasa’nın Tekrarı 27:20  → 1.Korintliler 5:1-13

Levililer 20:17 "‘Bir adam anne ya da baba tarafından üvey olan kızkardeşiyle evlenir, cinsel ilişki kurarsa, utançtır. Açıkça aşağılanıp halkın arasından atılacaklardır. Adam kızkardeşiyle ilişki kurduğu için suçunun cezasını çekecektir."

Levililer 20:19 "‘Teyzenle ya da halanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü yakın akrabanın namusudur. İkiniz de suçunuzun cezasını çekeceksiniz."

Hayvan hakları:

Mısırdan Çıkış 22:19 "Hayvanlarla cinsel ilişki kuran herkes öldürülecektir."

Yasa’nın Tekrarı 27:21"“ ‘Herhangi bir hayvanla cinsel ilişki kurana lanet olsun!’ “Bütün halk, ‘Amin!’ diyecek."

Levililer 20:15 "Bir hayvanla cinsel ilişki kuran adam kesinlikle öldürülecek, hayvansa kesilecektir."

Levililer 20:16 "Bir kadın cinsel ilişki kurmak amacıyla bir hayvana yaklaşırsa, kadını da hayvanı da kesinlikle öldüreceksiniz. Ölümü hak etmişlerdir."

Vasiyet:

İbraniler 9:16-22
 

Yazı 4950 kez okundu
Etiketler: hukuk
İncil ve psikoloji
Önceki yazı
İncil ve psikoloji
İncil ve iş hayati
Sonraki yazı
İncil ve iş hayati

Kimler çevrimiçi

22 konuk ve 22 kullanıcı çevrimiçi.

Giriş

Aşağıdaki sağlayıcılardan birindeki mevcut hesabınızla giriş yapın.

gmail twitter openid
Bodrum Lutuf Kilisesi Rss Feeds Yukarı git